Vela Section

Ons verhaal

Vela Section

Unieke locatie

De oorspronkelijke bestemming van dit eenlaags raadhuis met een tweelaags middengedeelte uit 1855 is ontworpen door architect H. van Tulder. In aanleg was er links een onderwijswoning en rechts een school. In 1923 werd er een raadszaal boven op de school gebouwd en de secretarie vergroot. In 1940 en 1960 vonden er inwendig verbouwingen plaats. In 1982 was er een uitbreiding aan de achterzijde met noordelijke vleugel, ontworpen door architect H. Gruyters. Het raadhuis bezit een leien schilddak, zijvleugels me omlopend schilddak en dakruiter. Op de nok staat een klokje afkomstig van Petit&Fritsen uit 1979 en er is een spits. Een dubbele stenen trap leidt naar de verdieping met bordes. De risaliserende gevel heeft spaarvelden, pilasters en een fries. Het raadhuis is gebouwd in rondboogstijl met elementen ontleend aan de kastelenbouwkunst. De aanbouw en bordes dateren van ca. 1955. De gevelstenen in de bordestrap uit 1935.

In harmonie

Bij de renovatie van De Couwenbergh is uitgegaan van de ontwerpen uit het verleden. In samenwerking met kunstenaar Rob Thalen zijn oude elementen en moderne vormgeving op een bijzondere manier in balans gebracht. We hebben getracht het rijke verleden uit de 18e eeuw, het comfort van de 21e eeuw en de mogelijkheden van de toekomst te verenigen in De Couwenbergh.

Het resultaat is een unieke locatie voor kleinschalige kwalitatieve evenementen. Een warme en inspirerende omgeving, waar in- en ontspanning samen gaan en zorgen voor een bijzondere ontmoeting. 

Meer informatie over onze zalen op deze pagina.

Vela Section